§ 9 Rumpu- ja lyömäsoitinopetuksen järjestelyt Kainuun musiikkiopistossa lukuvuonna 2022-2023

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

15.6.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

 

 

Kuvaus

Kaukametsän uuden hallintomallin kokeiluun liittyen Kainuun musiikkiopiston rumpujen ja lyömäsoitinten opettajan viranhaltija toimii musiikkiopiston apulaisrehtorina 1.1.2022-31.7.2023, ja hänen opetusvelvollisuutensa on apulaisrehtorin tehtävien hoitamisen aikana noin puolet normaalista opetusvelvollisuudesta. Tästä johtuen Kainuun musiikkiopistoon tarvitaan lukuvuonna 2022-2023 rumpujen ja lyömäsoitintensoiton tuntiopettajat Kajaanin ja Suomussalmen toimipaikkoihin.

 

 

Päätös

********* palkataan rumpujen ja lyömäsoitintensoiton sivutoimiseksi tuntiopettajaksi Kajaanin toimipaikkaan 15.8.2022-26.5.2023 väliseksi ajaksi. Hän toimii lukuvuonna 2022-2023 rumpujensoiton tuntiopettajana Kainuun ammattiopistossa ja on siten jo Kajaanin kaupungin palveluksessa. Hän on antanut rehtorille suostumuksensa toimia edellä mainitussa tehtävässä. Hänellä on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus tehtävään. 

********* palkataan rumpujensoiton sivutoimiseksi tuntiopettajaksi Suomussalmen toimipaikkaan 15.8.2022-26.5.2023 väliseksi ajaksi. Hän toimii lukuvuonna 2022-2023 rumpujensoiton tuntiopettajana Kaukametsän opistossa ja on siten jo Kajaanin kaupungin palveluksessa.Hän on antanut rehtorille suostumuksensa toimia edellä mainitussa tehtävässä. Hänellä on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus tehtävään.

Määräaikaisuuden peruste: Tuntiopetuksen tarve johtuu määräaikaisesta hallintomallikokeilusta.

Palvelussuhteiden ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän lukuvuoden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana. Sivutoimisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan.

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä, kun tehtäviin valitut ovat esittäneet lain 504/2002 mukaisen hyväksytyn rikosrekisteriotteen. ********* osalta tehtävän täytössä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. ********* on ollut Kainuun musiikkiopiston palveluksessa, joten hänen osaltaan koeaikaa ei noudateta.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala