§ 1 Rumpu- ja lyömäsoitinopetuksen järjestelyt Kainuun musiikkiopistossa kevätlukukaudella 2022

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

4.1.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

Päätös

********* palkataan rumpujen ja lyömäsoitintensoiton sivutoimiseksi tuntiopettajaksi Kajaanin toimipaikkaan 10.1.-27.5.2022 väliseksi ajaksi. Hän on antanut rehtorille suostumuksensa toimia edellä mainitussa tehtävässä. Hänellä on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus tehtävään. 

********* palkataan rumpujensoiton sivutoimiseksi tuntiopettajaksi Suomussalmen toimipaikkaan 10.1.-27.5.2022 väliseksi ajaksi. Hän on antanut rehtorille suostumuksensa toimia edellä mainitussa tehtävässä. Tehtävään valitulla ei ole opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukaista kelpoisuutta tehtävään, jonka takia palkkaan tehdään epäpätevyysalennus - 6 %.

Määräaikaisuuden peruste: Tuntiopetuksen tarve johtuu määräaikaisesta hallintomallikokeilusta.

Palvelussuhteiden ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän lukukauden alussa ja mahdolliset muutokset lukukauden aikana. Sivutoimisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan.

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä, kun tehtävään valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen hyväksytyn rikosrekisteriotteen.

Tehtävän täytössä noudatetaan yhden kuukauden koeaikaa.

 

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala