§ 13 Pop/jazz-laulun tuntiopetus Kainuun musiikkiopistossa 2.8.2022-31.5.2023

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

8.8.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

 

Kuvaus

Kainuun musiikkiopistolla on tarve lisätä pop/jazz-laulun opetusta, jotta musiikkiopistolle myönnetty valtionosuustuntimäärä saadaan toteutettua. Pop/jazz-lauluun on jatkuvasti enemmän hakijoita kuin yksi opettaja pystyy opettamaan.

Kainuun ammattiopiston lukuvuodeksi 2022-2023 rekrytoima laulunopettaja ********* on halukas opettamaan myös Kainuun musiikkiopiston oppilaita.  

Päätös

********* palkataan Kainuun musiikkiopiston pop/jazz-laulun tuntiopettajaksi 2.8.2022-31.5.2023 väliseksi ajaksi. Hän on aloittanut työt Kainuun ammattiopistolla 2.8.2022 ja on siten jo Kajaanin kaupungin palveluksessa. Hän on antanut rehtorille suostumuksensa toimia edellä mainitussa tehtävässä. Hänellä on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus tehtävään.

Määräaikaisuuden peruste: Määräaikainen palvelussuhde Kainuun ammattiopistolla ja tuntiopetuksen tarpeen kehittymisen seuranta Kainuun musiikkiopistolla.

Palvelussuhteiden ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän lukuvuoden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana. 

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä, kun tehtävään valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen hyväksytyn rikosrekisteriotteen.

Tehtävän täytössä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala