§ 5 Pop/jazz-laulun päätoimisen tuntiopettajan sijaisuuden järjestelyt ajalle 12.8.-17.12.2021

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-69

Päätöspäivämäärä

27.5.2021

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan lupa

 

 

Päätös

********* palkataan pop/jazz-laulun päätoimisen tuntiopettajan sijaiseksi ajalle 12.8.-17.12.2021. Valinnan perusteena on haastattelussa osoitettu soveltuvuus tehtävään ja soveltuva työkokemus. Tehtävään valitulla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus tehtävään.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän sijaisuuden alussa ja mahdolliset muutokset lukukauden aikana. Päätoimisella tuntiopettajalla on opetusta vähintään 16 viikkotuntia. Määräaikaisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan ajalla 12.8.-17.12.2021 suhteessa työpäiviin.

Tehtävään valittua pyydetään esittämään lain 504/2002 mukainen hyväksytty rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä noudatetaan yhden kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuus päättyy ilman irtisanomisaikaa mikäli toistaiseksi otettu virkasuhteinen tuntiopettaja palaa tehtäväänsä, johon hänellä on lakiin tai virkaehtosopimuksen määräyksiin perustuva ehdoton oikeus palata. 

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

 

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Kulttuuripalvelut