§ 9 Pop&jazz-pianonsoiton opettajan sijaisuuden järjestelyt lukuvuonna 2021-2022

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-69

Päätöspäivämäärä

26.8.2021

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan lupa

Päätös

********* palkataan Kainuun musiikkiopiston sivutoimiseksi tuntiopettajaksi 16.8.2021-27.5.2022 väliseksi ajaksi hoitamaan pop&jazz-pianonsoiton opettajan sijaisuutta erikseen sovittavien, yksittäisten opintovapaapäivien aikana. 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan. Tehtävään valitulla ei ole opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukaista kelpoisuutta tehtävään. Epäpätevyysalennusta ei kuitenkaan tehdä muun tutkinnon mukaisesta palkasta henkilön vahvan kokemuksen ja osaamisen perusteella.

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä, kun tehtävään valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen hyväksytyn rikosrekisteriotteen.

 

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Kulttuuripalvelut