§ 1 Laulunopettajan viransijaisuus Kainuun musiikkiopistossa ajalla 16.2.-2.6.2023

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-1864

Päätöspäivämäärä

25.1.2023

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

 

 

Kuvaus

Kajaanin kaupungin ylläpitämän Kainuun musiikkiopiston klassisen laulun opettaja on ollut virkavapaalla 11.8.2022-15.2.2023, ja virkavapaus jatkuu 16.2.-2.6.2023. Viransijaisuuden jatko 16.2.2023 alkaen ei ole ollut julkisessa haussa, koska sijaisuuden kesto on alle kuusi kuukautta. Viransijaisuutta on 11.8.2022 alkaen hoitanut ********* (musiikkipedagogi AMK).

Päätös

********* palkataan hoitamaan klassisen laulun opettajan viransijaisuutta ajalle 16.2.-2.6.2023. Hän on antanut rehtorille suostumuksensa hoitaa edellä mainittua tehtävää. Hänellä on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus tehtävään.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän sijaisuuden alussa ja mahdolliset muutokset sijaisuuden aikana.

Tehtävään valitun henkilön ei tarvitse esittää lain 504/2002 mukaista rikosrekisteriotetta, koska palvelussuhde Kainuun musiikkiopistossa jatkuu keskeytyksettä.

Henkilö on ollut Kainuun musiikkiopiston palveluksessa, joten koeaikaa ei noudateta.

Määräaikaisuus päättyy ilman irtisanomisaikaa, mikäli viranhaltija palaa tehtäväänsä, johon hänellä on lakiin tai virkaehtosopimuksen määräyksiin perustuva ehdoton oikeus palata. 

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala