§ 3 Laulunopettajan viransijaisuus Kainuun musiikkiopistossa 11.8.2022-15.2.2023

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

13.6.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

Kuvaus

Kajaanin kaupungin ylläpitämässä Kainuun musiikkiopistossa on ollut haettavana sisäisessä ja julkisessa haussa laulunopettajan viransijaisuus ajalle 11.8.2022-15.2.2023. Määräaikaan 16.5.2022 klo 16.00 mennessä saapui 10 hakemusta, joista seitsemän oli tehtävään kelpoisia. Koulutuksen ja työkokemuksen perusteella haastatteluun valittiin ********* (musiikkipedagogi AMK), ********* (musiikkipedagogi AMK), ********* (musiikkipedagogi AMK), ********* (musiikkipedagogi AMK) ja ********* (musiikkipedagogi AMK). Etähaastattelut pidettiin 19.-23.5.2022.

Päätös

********* valitaan hoitamaan laulunopettajan viransijaisuutta ajalle 11.8.2022-15.2.2023. Valinnan perusteena on työkokemus ja haastattelussa osoitettu soveltuvuus tehtävään. Tehtävään valitulla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus tehtävään.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan.

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän sijaisuuden alussa ja mahdolliset muutokset sijaisuuden aikana.

Tehtävään valittua henkilöä pyydetään esittämään lain 504/2002 mukainen hyväksytty rikosrekisteriote palvelussuhteen alkaessa.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Määräaikaisuus päättyy ilman irtisanomisaikaa, mikäli viranhaltija palaa tehtäväänsä, johon hänellä on lakiin tai virkaehtosopimuksen määräyksiin perustuva ehdoton oikeus palata. 

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala