§ 12 Kitaransoiton sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon 1.8.2022 alkaen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

20.6.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

Kuvaus

Kainuun musiikkiopiston sivutoiminen, virkasuhteinen kitaransoiton tuntiopettaja irtisanoutui tehtävästään 31.5.2022 alkaen. 

Kajaanin kaupungin ylläpitämässä Kainuun musiikkiopiston Kajaanin toimipisteessä on ollut haettavana kitaransoiton sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä 1.8.2022 alkaen. Määräaikaan 15.6.2022 klo 15.00 mennessä saapui kolme hakemusta: tehtävää hakivat ********* (AMK), ********* (AMK) ja ********* (AMK). Kaikilla hakijoilla on tehtävään vaadittu kelpoisuus. Vt. rehtori ja apulaisrehtori haastattelivat ********* ja *********. ********* on jo työskennellyt Kainuun musiikkiopistossa kitaransoiton tuntiopettajana lukuvuonna 2021-2022.

Päätös

********* palkataan kitaransoiton virkasuhteiseen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään 1.8.2022 alkaen. Valinnan perusteena on haastattelussa osoitettu soveltuvuus. 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän syyslukukauden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana. Sivutoimisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan.

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä, kun tehtävään valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen ja todistuksen huumausainetestistä.

Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala