§ 5 Kannustusstipendien myöntäminen Kainuun musiikkiopiston oppilaille

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-1287

Päätöspäivämäärä

8.12.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö §28

Rehtorin sijaisena toimiminen

Kuvaus

Asianosainen: stipendien saajat

Päätös

Kainuun musiikkiopisto myöntää kannustusstipendejä syyslukukaudella 2022 opettajien esityksestä seuraaville oppilaille:

Kajaanin toimipaikka

********* 20 €

********* 20 €

********* 20 €

********* 20 €

********* 20 €

********* 20 €

********* 20 €

********* 20 €

Suomussalmen toimipaikka

********* 20 €

********* 20 €

********* 20 €

Lisätietoja asiasta antaa vs. rehtori Panu Heikkinen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vs. rehtori Panu Heikkinen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala