§ 3 Kannustusstipendien myöntäminen Kainuun musiikkiopiston oppilaille

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-1287

Päätöspäivämäärä

15.5.2020

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 28 §

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vs. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Kulttuuripalvelut