§ 10 Kainuun musiikkiopiston tanssinopettajan viran täyttäminen 1.8.2022 alkaen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

15.6.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

Kuvaus

Kajaanin kaupungin ylläpitämässä Kainuun musiikkiopistossa on ollut haettavana tanssinopettajan virka 1.8.2022 alkaen. Määräaikaan 13.4.2022 klo 15.00 mennessä tehtävään saapui yksi hakemus. Virkaa hakeneella ********* on ulkomailla suoritetut tanssinopettajan ja kulturologin (sisältää pedagogiset opinnot) tutkinnot. Opetushallituksen päätöksen (OPH-1300-2022) mukaan kulturologin tutkinto rinnastetaan Suomessa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Päätös

********* valitaan tanssinopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen. Valinnan perusteena on kelpoisuus ja soveltuvuus tehtävään. Tehtävään valitulla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus tehtävään.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan.

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä, kun tehtävään valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen ja todistuksen huumausainetestistä.

Tehtävään valittu on ollut Kainuun musiikkiopiston palveluksessa, joten koeaikaa ei noudateta.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala