§ 16 Kainuun musiikkiopiston säestäjän tehtävän hoitaminen 1.1.-2.6.2023

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

8.12.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Kuvaus

********* on suostunut rehtorin pyynnöstä hoitamaan säestäjän/pianonsoiton opettajan tehtävää Kainuun musiikkiopistossa määräaikaisesti tuntiopettajana 1.11.-31.12.2022, koska virkaa ei saatu täytettyä aiemman viranhaltijan siirryttyä hoitamaan pianonsoiton opettajan tehtävää. ********* on antanut rehtorille suostumuksensa jatkaa tehtävässä myös kevätlukukaudella 1.1.-2.6.2023. Virka, johon säestäjän tehtävä kuuluu, pyritään täyttämään 1.8.2023 alkaen.

Päätös

********* valitaan hoitamaan säestäjän/pianonsoiton opettajan tehtävää päätoimisena tuntiopettajana 1.1.-2.6.2023. Hän on antanut rehtorille suostumuksensa tehtävän hoitamiseen kyseisenä aikana. 

Tehtävään valitulla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus tehtävään.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän 1.1.2023 ja mahdolliset muutokset tehtävän hoitamisen aikana.

Valittu henkilö on jo Kainuun musiikkiopiston palveluksessa, joten rikosrekisteriotetta ei vaadita eikä koeaikaa noudateta.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala