§ 17 Huilunsoiton sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon ajalle 1.1.-31.5.2023

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

15.12.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

 

 

Kuvaus

Kajaanin kaupungin ylläpitämän Kainuun musiikkiopiston huilunsoiton opettajanviranhaltija on hakenut osittaista virkavapaata kevätlukukauden 2023 ajaksi. Siitä johtuen Kainuun musiikkiopistossa on ollut haettavana sisäisessä ja julkisessa haussa huilunsoiton sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä. Määräaikaan 27.9.2022 klo 15.00 mennessä tehtävään tuli yksi hakemus. 

Päätös

********* palkataan huilunsoiton virkasuhteiseen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.1.-31.5.2023. Hänellä on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen tehtävään vaadittua kelpoisuus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän lukukauden alussa ja mahdolliset muutokset lukukauden aikana. Sivutoimisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan ajalla 1.1.-31.5.2023. 

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä, kun tehtävään valittu on esittänyt lain 504/2002 mukaisen hyväksytyn rikosrekisteriotteen. 

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala