§ 7 Huilunsoiton opettajan viransijaisuuden järjestelyt Kainuun musiikkiopistossa ajalla 11.8.-31.12.2022

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-27

Päätöspäivämäärä

14.6.2022

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

Kuvaus

Kajaanin kaupungin ylläpitämän Kainuun musiikkiopiston huilunsoiton opettaja on virkavapaalla 11.8.-31.12.2022. Viransijaisuus ei ole ollut julkisessa haussa, koska sijaisuuden kesto on alle kuusi kuukautta.

Päätös

********* palkataan hoitamaan huilunsoiton opettajan viransijaisuutta ajalle 11.8.-31.12.2022. Hän on antanut rehtorille suostumuksensa hoitaa edellä mainittua tehtävää. Hänellä on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus tehtävään.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan. Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän syyslukukauden alussa ja mahdolliset muutokset sijaisuuden aikana.

Tehtävään valittua henkilöä pyydetään esittämään lain 504/2002 mukainen hyväksytty rikosrekisteriote palvelussuhteen alkaessa. Henkilö on ollut Kainuun musiikkiopiston palveluksessa, joten koeaikaa ei noudateta.

Määräaikaisuus päättyy ilman irtisanomisaikaa, mikäli viranhaltija palaa tehtäväänsä, johon hänellä on lakiin tai virkaehtosopimuksen määräyksiin perustuva ehdoton oikeus palata. 

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala