§ 11 Huilunsoiton opettajan viransijaisuuden järjestelyt Kainuun musiikkiopistossa ajalla 29.11.2021-31.5.2022

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-69

Päätöspäivämäärä

11.11.2021

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 42

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

Päätös

********* palkataan hoitamaan huilunsoiton opettajan viransijaisuutta ajalle 29.11.2021-31.5.2022. Valinnan perusteena on haastattelussa osoitettu soveltuvuus tehtävään ja soveltuva työkokemus. Tehtävään valitulla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus tehtävään.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan.

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä. Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän syyslukukauden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana.

Tehtävään valittua henkilöä pyydetään esittämään lain 504/2002 mukainen hyväksytty rikosrekisteriote palvelussuhteen alkaessa.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Määräaikaisuus päättyy ilman irtisanomisaikaa, mikäli viranhaltija palaa tehtäväänsä, johon hänellä on lakiin tai virkaehtosopimuksen määräyksiin perustuva ehdoton oikeus palata. 

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala