§ 11 Bassonsoiton sivutoimisen tuntiopettajan palkkaaminen Kainuun musiikkiopistoon 1.1.2021 alkaen

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-755

Päätöspäivämäärä

14.12.2020

Päätöksen tekijä

Musiikkiopiston rehtori

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 42 §

Sivistysjohtajan rekrytointilupa

 

 

Päätös

********* palkataan bassonsoiton virkasuhteiseen sivutoimisen tuntiopettajan tehtävään 1.1.2021 alkaen.

Valinnan perusteena on kelpoisuus ja soveltuvuus tehtävään.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio F liite 10 mukaan.

Rehtori vahvistaa opetustuntien määrän lukukauden alussa ja mahdolliset muutokset lukuvuoden aikana. Sivutoimisen tuntiopettajan palkka maksetaan pidettyjen tuntien mukaan.

Palvelussuhde vahvistetaan erillisellä viranhoitomääräyksellä, kun tehtävään valittu on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen ja todistuksen huumausainetestistä.

Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja asiasta antaa vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

 

Allekirjoitus

Kainuun musiikkiopiston vt. rehtori Eeva-Maria Nivalainen

Organisaatiotieto

Kulttuuripalvelut