§ 3 TOPPA- ja KASPA-hankkeiden hankekoordinaattorin valinta

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-31

Päätöspäivämäärä

18.9.2020

Päätöksen tekijä

Maahanmuuttajapalveluiden johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 42§

 

 

Päätös

Valitsen Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalveluiden hankekoordinaattoriksi Réka Bencsikin. Hänen koulutuksensa, taustansa, laaja-alainen substanssiosaaminen sekä haastattelussa esille nousseet seikat osoittivat hänet soveltuvimmaksi tähän tehtävään.

     

 

 

 

Allekirjoitus

Jukka Piirainen

Organisaatiotieto

Keskushallinto