§ 4 Maahanmuuttajapalveluiden ohjaajan valinta

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-79

Päätöspäivämäärä

4.12.2019

Päätöksen tekijä

Maahanmuuttajapalveluiden johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 42§

Päätös

Valitsen Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalveluiden ohjaajan tehtävään sosionomi Atte Ronkaisen. Hänen koulutuksensa, kokemuksensa ja haastattelussa esille nousseet seikat osoittivat hänet soveltuvimmaksi kyseiseen tehtävään.

Allekirjoitus

Jukka Piirainen

Organisaatiotieto

Keskushallinto