§ 4 KASPA-hankkeen hankepäällikön valinta

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-31

Päätöspäivämäärä

18.9.2020

Päätöksen tekijä

Maahanmuuttajapalveluiden johtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 42§

 

 

Päätös

Valitsen Kajaanin kaupungin maahanmuuttajapalveluiden KASPA-hankkeen hankepäälliköksi Nina Jyrkkään. Hänen koulutuksensa, monipuolinen kielitaitonsa, erittäin laaja-alainen substanssiosaaminen ja haastattelussa esille nousset seikat osoittivat hänet soveltuvimmaksi tähän tehtävään.

 

 

Allekirjoitus

Jukka Piirainen

Organisaatiotieto

Keskushallinto