§ 2 Hius- ja kauneudenhoitoalan laitteiden hankinta (KAO)

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-1496

Päätöspäivämäärä

21.11.2022

Päätöksen tekijä

Koulutuspäällikkö liiketoiminta, hius- ja musiikkiala

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 69 a § 

Kuvaus

Menettely:

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen hius- ja kauneudenhoitoala pyysi 4.11.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia ko. toimialan laitteiden hankintaan. 

Hankintamenettely on avoin. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Määräaikaan 11.11.2022 klo 16 mennessä jätettiin viisi (5) tarjousta. Tarjouksensa määräajassa jättivät:

Diter Oy

Fysioline Oy

Suomen Hoitolatukku Logistiikka Oy

Nordic Esthetique Trading Oy

Melon Oy

Tarjoukset avattiin 11.11.2022. 

Tarjouksia arvioitiin kolmessa vaiheessa: tarjoajien kelpoisuuden arviointi, tarjouspyynnön mukaisuuden arvointi ja tarjousten hintavertailu.

Päätöksen perustelut: 

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on paras hinta. Tarjoajista kolme (3) hylätään tarjouspyynnön vastaisina, koska he eivät toimittaneet tarjouksiaan vaaditulla tavalla. Hylätyt tarjoukset ovat: Diter Oy, Fysioline Oy ja Melon Oy.

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen hius- ja kauneudenhoitoalan laitehankinnan toimittajiksi on valittu seuraava toimittaja:

Nordic Esthetique Trading Oy

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2017 tavarat (päivitysversio 2022).

Yritysvaikutusten arviointi:

Valittu toimittaja ei harjoita toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla ei ole suoranaisia vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllisyyteen. 

Lisätietoja antaa: Osmo Rimipiläinen, osmo.rimpilainen@kao.fi

Päätös

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen hius- ja kauneudenhoitoalan laitehankinnan toimittajaksi valitaan Nordic Esthetique Trading Oy. Hankinnan arvo on laskettuna koko sopimuskaudelle 15 699, 00 € alv 0%. 

Allekirjoitus

Osmo Rimpiläinen, koulutuspäällikkö

Organisaatiotieto

Koulutusliikelaitos