§ 3 Puoliperävaunun hankinta 2022 (KAO)

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-1409

Päätöspäivämäärä

22.11.2022

Päätöksen tekijä

Koulutuspäällikkö logistiikka ja maanrakennusala

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 69 a §

Kuvaus

Menettely:

Kajaanin kaupungin koulutusliilaitoksen logistiikka-ala pyysi 27.10.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia puoliperävaunun hankinnasta. 

Hankintamenettely on avoin kansallisen kynnysarvon alittava. 

Määräaikaan 17.11.2022 klo 12 mennessä jätettiin yksi (1) tarjous. Tarjouksen määräajassa jätti:

Ab Ekeri Oy

Tarjous avattiin 17.11.2022. Avauspöytäkirja liitteenä 1. 

Tarjous arvioitiin kolmessa vaiheessa: tarjoajan kelpoisuuden arviointi, tarjouspyynnön mukaisuuden arvointi ja tarjouksen hinta-laatuvertailu.

Tarjouksensa jättänyt oli laatinut tarjouksen pyydetyllä tavalla ja tarjouksen liitteenä on vaaditut todistukset. 

Päätöksen perustelut: 

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on paras hinta-laatusuhde. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen logistiikka-alan puoliperävaunun toimittajaksi valitaan Ab Ekeri Oy.

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2017 tavarat (päivitusversio 2022).

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. 

Yritysvaikutusten arviointi:

Valittu toimittaja ei harjoita toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla ei ole suoranaisia vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllisyyteen. 

Lisätietoja antaa: kari.kemppainen@kao.fi

Päätös

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen logistiikka-alan puoliperävaunun toimittajaksi valitaan Ab Ekeri Oy. Hankinnan arvo on 45 900, 00 € alv 0%. 

Allekirjoitus

Marko Lappalainen, koulutuspäällikkö

Organisaatiotieto

Koulutusliikelaitos