§ 1 Huoltoauton hankinta KAO

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2022-521

Päätöspäivämäärä

9.6.2022

Päätöksen tekijä

Koulutuspäällikkö logistiikka ja maanrakennusala

Päätöksen peruste

Hallintosääntö 69 a §

Kuvaus

Menettely:

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen logistiikka-ala pyysi 6.5.2022 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia huoltoautosta koulutus- ja opetuskäyttöön.

Hankintamenettely on avoin. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava.

Määräaikaan 3.6.2022 klo 12.00 mennessä jätettiin yksi (1) tarjous. Tarjouksensa määräajassa jätti:

Veho Oy Ab

Tarjous avattiin 6.6.2022. Avauspöytäkirja liitteenä 1. 

Tarjous arvioitiin kolmessa vaiheessa: tarjoajan kelpoisuuden arviointi, tarjouspyynnön mukaisuuden arvointi ja tarjouksen hinta-laatuvertailu. Vertailutaulukko liitteenä 2.

Tarjous on laadittu pyydetyllä tavalla ja tarjouksen liitteenä on vaaditut todistukset. 

Päätöksen perustelut: 

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on paras hinta-laatusuhde. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen logistiikka-ala valitsi huoltoauton sopimustoimittajaksi Veho Oy Ab:n. Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja  JYSE 2014 TAVARAT (päivitysversio 2022).

Yritysvaikutusten arviointi:

Valittu toimittaja ei harjoitta toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla ei ole suoranaisia vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllisyyteen. 

Lisätietoja antaa Marko Lappalainen, marko.lappalainen@kao.fi

Päätös

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen logistiikka-alan huoltoauton toimittajaksi valitaan Veho Oy Ab. Hankinnan arvo on  28 800,00 € alv 0 %.

 

 

Allekirjoitus

Marko Lappalainen, koulutuspäällikkö

Organisaatiotieto

Koulutusliikelaitos