§ 5 Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja näyttöjen hankinta oppisopimuskoulutuksena

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2021-184

Päätöspäivämäärä

19.2.2021

Päätöksen tekijä

Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö § 69a.

Päätös

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö Anu Kuosmasen päätös

Päätän, että hankinta suoritetaan edellä mainitulla tavalla OSAO Edu Oy / Koulutuskuntayhtymä OSAOlta. Erillinen molemmin puolin allekirjoitettu hankintasopimus laaditaan valitun toimittajan kanssa, kun aloittavien opiskelijoiden määrä varmistuu. Sopimuskausi on 1,5 - 2 vuotta ja kaksi optiovuotta. Suunnitellun oppisopimuskoulutuksen peruuntuminen ei aiheuta ostajalle korvausvelvollisuutta.

Lisätietoja asiasta antaa asiakkuuskoordinaattori Mirva Manninen, puh. 044 797 0873. Sähkoposti on muotoa etunimi.sukunimi@kao.fi .

Allekirjoitus

Anu Kuosmanen, kehittämispäällikkö

Organisaatiotieto

Koulutusliikelaitos