§ 3 Omatoimikirjaston laajentaminen pääkirjaston lehtilukusaliin

Lataa 

KAJDno-2019-532

Päätöspäivämäärä

9.5.2019

Päätöksen tekijä

Kirjastotoimen johtaja

Päätöksen perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosääntö § 69 a

Päätös

Pääkirjaston lehtilukusalin omatoimikirjastoratkaisu toteutetaan Bibliothecan Avoin Kirjasto -järjestelmällä. Hankinta sisältää videovalvonta-aineiston tallennuspalvelimen kameroineen ja tarvittavat asennus- sekä dokumentointikulut ja järjestelmäintegraation. Hankinnan kokonaishinta on 4870 euroa (alv. 0 %). Hankintaan käytetään Kajaanin kaupunginkirjastolle vuodelle 2019 varattua investointirahaa.

 

Lisätietoja asiasta antaa kirjastotoimenjohtaja Ari Koistinen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

kirjastotoimenjohtaja Ari Koistinen

Organisaatiotieto

Kulttuuripalvelut