§ 5 Yritystulkki-palvelun hankinta

Lataa 

KAJDno-2019-579

Päätöspäivämäärä

17.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hankinta voidann toteuttaa suorahankintana, koska hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon (25 § kohta 1).
Hallintosääntö 69 a §.
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 §, 30 §.
Kajaanin kaupungin pienhankintaohjeet.

 

Päätös


Päätän hankkia Kajaanin kaupungin käyttöön edellä kuvatun tarjouksen mukaan Yritystulkki-palvelun Jadelcons Oy:ltä. Kustannukset maksetaan konsernihallinnon määrärahoista talousarviokohdasta 190214400 Elinkeinopalvelujen hallinto.

 

Lisätietoja asiasta antaa kehitysjohtaja Risto Hämäläinen, puh. 044 710 0217 tai sähköposti muodossa etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto