§ 10 Vuolijoen aluelautakunnan ulkoisen arvioijan valinta

Lataa 

KAJDno-2019-626

Päätöspäivämäärä

29.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hankinta voidaan toteuttaa suorahankintana, koska hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon (25 § kohta 1)
Hallintosääntö 69 a §
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 §, 30 §
Kajaanin kaupungin pienhankintaohjeet

Päätös

Päätän hankkia Vuolijoen aluelautakuntakokeilun 2016 – 2019 ulkoisen arvioinnin TK-Eval Oy:ltä sen tarjouksen 22.5.2019 sekä kaupungin tarjouspyynnön 8.5.2019 mukaisesti.
 

Lisätietoja asiasta antaa kehitysjohtaja Risto Hämäläinen, puh. 044 710 0217 tai sähköposti muodossa etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto