§ 4 Varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan suunnitteluun liittyvä konsultointi

Lataa 

KAJDno-2019-401

Päätöspäivämäärä

25.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on halvin hinta.

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kajaanin kaupungin varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan suunnitteluun liittyvän konsultoinnin toteuttajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab.

Hankinnassa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE2013.

Hankinnasta tehdään kirjallinen hankintasopimus valitun toimittajan kanssa. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

 

Yritysvaikutusten arviointi
Valittu toimittaja ei harjoita toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla ei ole vaikutusta alueelliseen yritystoimintaan.

 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 2.3 §, 74.1 §
Hallintosääntö 69 a §

Päätös


Päätän, että Kajaanin kaupungin varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan suunnitteluun liittyvän konsultoinnin toteuttajaksi valitaan KPMG Oy Ab.

 

Lisätietoja antavat:
Asta Tolonen p. 044 710 0237 tai Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665,
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto