§ 13 Vahinkovakuutusten hankintapäätös

Lataa 

KAJDno-2020-276

Päätöspäivämäärä

19.8.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

JulkHankL 32 § 

Hallintosääntö 69 a §

 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin vakuutusyhtiöksi kaikkien vapaaehtoisten ja lakisääteisten vahinkovakuutusten toimittajaksi valitaan If vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle alkaen 1.1.2021. Hankinnan arvo laskettuna neljälle vuodelle on 612.494 €. 

 

 

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto