§ 10 Tulostuksenhallinnan ylläpito ja monitoimilaitteet palveluna

Lataa 

KAJDno-2019-434

Päätöspäivämäärä

1.11.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Tarjousten vertailu suoritettiin kokonaistaloudellisuuden vertailun pohjalta (hinta-laatusuhde). Vertailussa hinnan osuus oli 60 pistettä ja laadun 40 pistettä. Kaksi (2) tarjoajaa on jättänyt tarjouksen vaaditulla tavalla ja ne täyttävät tarjouspyynnössä ilmoitetut hankintakriteerit. Yhden tarjoajan tarjous suljetaan pois tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti valitaan yksi (1) parhaiten menestynyt toimittaja.

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin  tulostuksen hallinnan sopimustoimittajaksi on valittu toistaiseksi voimassa olevaksi sopimustoimittajaksi:

Konttorikolmio Oy

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE2014 PALVELUT.

Hankinnasta tehdään kirjalliset hankintasopimukset valittun toimittajan kanssa. Sopimuks allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimukset.

Yritysvaikutusten arviointi

Valittu toimittaja harjoittaa toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla on vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllistymiseen.

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 74 §

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE2014 PALVELUT.

 

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin / Kainuun hankintarenkaan tulostuksenhallinnan ylläpito- ja monitoimilaitteet palveluna toimittajaksi on valittu Konttorikolmio Oy.

 

Lisätietoja asiasta antaa                                     

Heikki Hyvönen p. 044 710 0306

Erja Tuovinen p. 044 421 4180

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Tolonen kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto