§ 3 Tulkkauspalvelut 2019 - 2021 (1+1)

Lataa 

KAJDno-2018-1052

Päätöspäivämäärä

3.5.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Tarjousten vertailu suoritetaan kohderyhmittäin. Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on paras hinta-laatusuhde. Tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti puitejärjestelyyn valitaan kohderyhmittäin kolme (3) parhaiten menestynyttä toimittajaa.

Suoritetun vertailun perusteella ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin  tulkkauspalveluiden puitesopimustoimittajiksi kaudelle 1.5.2019 - 30.4.2021 valittaisiin kohderyhmittäin ja ensisijaisuusjärjestyksessä seuraavat:

ETÄTULKKAUS - ETUKÄTEEN TILATTU
1. Tulkkaus- ja käännöskeskus Professional Oy
2. Tultra Oy
3. Dosti tulkkaus- ja käännöspalvelut Oy

LÄSNÄOLOTULKKAUS - ETUKÄTEEN TILATTU
1. Tultra Oy
2. Pohjois-Savon Tulkkikeskus Oy
3. Global Interactive Services Oy

MOBIILITULKKAUS NORMAALINA PALVELUAIKANA - EI ETUKÄTEEN TILAUSTA
1. Dosti tulkkaus- ja käännöspalvelut Oy
2. Semantix Finland Oy
3. Youpret Oy

 

Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE2014 PALVELUT.

Hankinnasta tehdään kirjalliset hankintasopimukset valittujen toimittajien kanssa. Sopimukset allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman ja sopimukset päättyvät ilman erillistä irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

 

Yritysvaikutusten arviointi
Valitut toimittajat eivät harjoita toimintaansa paikallisesti ja näin ollen hankinnalla ei ole suoranaisia vaikutuksia alueelliseen yritystoimintaan ja työllistymiseen.

 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 74 §
Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin tulkkauspalveluiden puitesopimustoimittajiksi ajalle 1.5.2019 - 30.4.2021 valitaan Dosti tulkkaus- ja käännöspalvelut Oy, Global Interactive Services Oy, Pohjois-Savon Tulkkikeskus Oy, Semantix Finland Oy, Tulkkaus- ja käännöskeskus Professional Oy, Tultra Oy ja Youpret Oy.

Lisätietoja antavat:
Jukka Piirainen p. 044 710 1440 tai Virpi Ruuskanen p. 044 714 7665,
sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

 

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto