§ 22 Toiminta-avustuksen myöntäminen opiskelijankajaani.fi -sivuston perustamiseen

Lataa 

KAJDno-2019-910

Päätöspäivämäärä

13.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 17

Päätös

Myönnän Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KAMO:lle 4704 € (alv 0) suuruisen toiminta-avustuksen vuonna 2019 KAMO:n jatkossa ylläpitämän uuden opiskelijankajaani-fi –sivuston perustamiseen talousarviokohdasta 190214100 kaupunginhallitus, kohdasta avustukset.

 

Lisätietoja asiasta antaa kehitysjohtaja Risto Hämäläinen, puh. 044 7100 217 tai sähköposti muodossa etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto