§ 1 Sote-palveluiden ja johdon kehittäminen

Lataa 

KAJDno-2020-128

Päätöspäivämäärä

31.1.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hankinta on alle kansallisen kynnysarvon (JulkHankL 25 §, kohta 1) oleva palveluhankinta. Hankintaan ei näin ollen sovelleta hankintalain säännöksiä ja hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailutusta (JulkHankL 25 §, kohta 2).

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 25 §
Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Kajaanin kaupunki tilaa KPMG Oy:ltä Sote-palvelujen ja johdon kehittämisen konsultoinnin.

 

Lisätietoja asiasta antaa kaupunginjohtaja Jari Tolonen, puh. 044 7100303 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto