§ 1 Sitoutuminen Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 -hankkeen rahoittamiseen

Lataa 

KAJDno-2020-84

Päätöspäivämäärä

18.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 17

Päätös

Kajaanin kaupunki sitoutuu em. Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 -hankkeen rahoittamiseen vuosina 2020 - 2022, jokaisena vuotena 2.000 eurolla sillä edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään

rahoitus EAKR-ohjelmasta. Rahaosuus maksetaan elinvoimapalveluiden menokohdalta.

 

Lisätietoja asiasta antaa  kehitysjohtaja Risto Hämäläinen, puh. 044 7100 217 tai sähköposti muodossa etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto