§ 6 Paino- ja jakelupalveluiden hankkiminen_OPTIO II

Lataa 

KAJDno-2017-46

Päätöspäivämäärä

25.6.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Ensimmäinen optiovuosi on meneillään ja hankintaan osallistuneilta saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että sopimustoimittajien toiminta on sopimuskauden aikana ollut sovitun mukaista.

Näin ollen hankintapäätöksen sisältämän toisen (2.) ja viimeisen optiovuoden käyttöönottaminen on perusteltua.

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että optiovaraus paino- ja jakelupalveluiden hankinnasta kaudelle 1.1.2020 – 31.12.2020 otetaan käyttöön hankintapäätöksessä mainituin perustein ja sopimustoimittajina jatkavat hankintapäätöksen mukaiset ja nykyiset sopimustoimittajat.

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala