§ 14 OIKAISUPÄÄTÖS_Vahinkovakutuusten hankinta

Lataa 

KAJDno-2020-276

Päätöspäivämäärä

14.9.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Edellä mainituilla perusteilla katson, että If:iä sitova työtapaturmavakuutusta koskeva tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen sekä sisältönsä että vakuutuslaskelmien määrittelyn osalta, eikä tarjousten vertailussa ole tehty lasku- tai muutakaan virhettä, joka olisi vaikuttanut päätöksen lopputulokseen. Päätän, että 19.8.2020 tehty päätös vahinkovakuutusten hankinnasta jää voimaan.

 

Lisätietoja asiasta antaa Teemu Korhonen, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto