§ 15 OIKAISUPÄÄTÖS 2_Laboratorionäytteiden analyysipalvelut

Lataa 

KAJDno-2020-125

Päätöspäivämäärä

29.9.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin / Kainuun hankintarenkaan laboratorionäytteiden analyysipalveluita koskeva hankintaoikaisu hylätään ja 27.8.2020 § 9 tehty päätös jää voimaan.

 

 

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto