§ 8 Monitoimilaitteet ja tulostuksenhallinta_hankinnan keskeyttäminen

Lataa 

KAJDno-2019-434

Päätöspäivämäärä

22.8.2019

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69a §

Tarjousaikana on huomattu tarjouspyynnössä merkittäviä tulkinnanvaraisuuksia, joiden vuoksi vertailu kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan löytämiseksi ei ole yksiselitteinen ja tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ei voida taata, joten hankinta keskeytetään.

 

 

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin / Kainuun hankintarenkaan aloitettu hankinta tarjouspyyntö nro KAJDno-2019-434 Tulostuksenhallinnan ylläpidosta ja monitoimilaitteista palveluineen keskeytetään ja hankinnasta avataan uusi hankintamenettely.

 

Lisätietoja asiasta antaa                                     

Heikki Hyvönen p. 044 710 0306

Erja Tuovinen p. 044 421 4180

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Tolonen kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Sivistystoimiala