§ 11 Laitoskemikaalit OPTIO II ajalle 1.6.2021-31.5.2022

Lataa 

KAJDno-2018-519

Päätöspäivämäärä

13.11.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

 


 

Päätös

Päätän, että optiovaraus Kajaanin kaupungin / Kainuun hankintarenkaan Laitoskemikaalit hankinnasta ajalle 1.5.2018-31.5.2020 koskevan viranhaltijapäätöksen 27.4.2018 § 2 sisältämän toinen (2.) optiovuosi ajalle 1.5.2021-31.5.2022 otetaan käyttöön. Hankinnan arvo laskettuna koko sopimuskaudelle optiot mukaan lukien on noin 5 000 000 euroa. 

 

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto