§ 12 Kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapito 2020-2023

Lataa 

KAJDno-2020-652

Päätöspäivämäärä

8.7.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

JulkHankintaL 42 §

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidon palveluntuottajiksi valitaan ajalle 2020 - 2023 osa-alueittain seuraavat:

Alue 1: Koneurakointi A.J. Hyvönen Oy
Alue 2: Koneurakointi A.J. Hyvönen Oy
Alue 3: Koneurakointi A.J. Hyvönen Oy
Alue 4: Alueurakointi Poutiainen Oy
Alue 5: Alueurakointi Poutiainen Oy
Alue 6: Koneurakointi A.J. Hyvönen Oy
Alue 9: Koneurakointi A.J. Hyvönen Oy
Alue 10: Kainuun Konetyö Oy

Alueille seitsemän (7) ja kahdeksan (8) ei jätetty yhtään tarjousta. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 40 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikkö voi neuvotella kyseisten alueiden osalta suorahankinnasta, koska avoimessa menettelyssä ei ole saatu lainkaan tarjouksia. Alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei tällöin olennaisin osin muuteta.

Hankinnan arvioitu arvo kolmelle (3) vuodelle laskettuna on noin 690 000 € alv 0%.

 

 

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, vs. kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto