§ 10 Kajaanin kaupungin / Kainuun hankintarenkaan laboratorionäytteiden analyysipalveluiden väliaikainen järjestäminen

Lataa 

KAJDno-2020-125

Päätöspäivämäärä

14.9.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

JulkHankL 153 §

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupungin / Kainuun hankintarenkaan laboratorionäytteiden analyysipalvelut hankitaan väliaikaisella järjestelyllä Savo-Karjala Ympäristötutkimus Oy:lta. Väliaikainen järjestely päättyy markkinaoikeuden annettua asiaa koskevan päätöksen.

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto