§ 14 ITSEOIKAISU Tulkkauspalvelu I optio

Lataa 

KAJDno-2018-1052

Päätöspäivämäärä

18.12.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

JulkHankL 41 §

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että optiovaraus Kainuun hankintarenkaan / Kajaanin kaupungin tulkkauspalveluiden puitesopimusjärjestelystä otetaan käyttöön ajalle  1.5.2021 - 30.4.2022. Hankinnan arvo laskettuna koko sopimuskaudelle optiot mukaan lukien on 600 000 € alv0%.

 

 

 

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto