§ 9 ITSEOIKAISU_Laboratorionäytteiden analyysipalvelut vuosille 2020-2024

Lataa 

KAJDno-2020-125

Päätöspäivämäärä

27.8.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

JulkHankL 132 §

JulkHankL 133.2 §

Terveydensuojelulain 49 a §

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Hankintayksikkö kumoaa 22.6.2020 § 8 päätöksen, purkaa Eurofins Ahma Oy:n kanssa tekemänsä hankintasopimuksen päättymään välittömästi, koska Eurofins Ahma Oy:n on  tarjouksessa, sen jälkeen toimitetussa täydennyksessä sekä sopimusneuvottelujen kuluessa ja sen jälkeen antamat tiedot ovat osoittautuneet paikkansa pitämättömiksi. Lisäksi tällä päätöksellä valitaan Laboratorionäytteiden analyysipalveluiden tuottajaksi vuosille 2020-2024 toimittajaksi Savo-Karjala Ympäristötutkimus Oy.

 

 

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto