§ 1 Henkilöstön siirto työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain mukaisiin tehtäviin

Lataa 

KAJDno-2020-1549

Päätöspäivämäärä

24.2.2021

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 17

Päätös

Kajaanin kaupunki antaa suostumuksensa, että työllisyyttä edistävään Kainuun kuntakokeiluun osallistuvat Kainuun TE-toimiston virkailijat siirretään 1.3.2021 alkaen määräaikaisesti työskentelemään kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti Kajaanin kaupungin johdon ja valvonnan alaisuudessa sen toimivaltaan kuuluviin tehtäviin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) 19 §:n ja valtion virkamieslain 20 §:n perusteella. Mainitut virkamiehet ovat siirron ajan virkasuhteessa TE-toimistoon, eikä siirrolla ole vaikutusta virkamiesten palvelussuhteen ehtoihin. 

 

Lisätietoja asiasta antaa kehitysjohtaja Risto Hämäläinen, puh. 044 710 0217 tai sähköposti muodossa etunimi.i.sukunimi@kajaani.fi.

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

Organisaatiotieto

Keskushallinto