§ 1 HANKINTAOIKAISUPÄÄTÖS_Kiinteistöjen jätehuolto 2021-2023

Lataa 

KAJDno-2020-1130

Päätöspäivämäärä

4.1.2021

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Lassila & Tikanoja Oyj:n hankintaoikaisuvaatimus hylätään ja Kajaanin kaupungin 8.12.2020 § 19  jää voimaan.                  .

 

 

Allekirjoitus

Jari Tolonen, kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto