§ 5 Audiovisuaalisten laitteiden ja palvelujen hankinta_OPTIO I

Lataa 

KAJDno-2017-1024

Päätöspäivämäärä

9.6.2020

Päätöksen tekijä

Kaupunginjohtaja

Päätöksen perustelut

JulkHankL 41 § 2 mom.

Hallintosääntö 69 a §

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksen 21.11.2017 § 3 (audiovisuaalisten laitteiden hankinta vuosille 2017-2020) sisältämä ensimmäinen (1.) ja viimeinen optiovuosi otetaan käyttöön sopimusajalle 1.11.2020- 31.10.2021. Sopimustoimittajana jatkavat hankintapäätöksen mukaiset toimittajat. 

 

Allekirjoitus

Tuija Aarnio, vs.kaupunginjohtaja

Organisaatiotieto

Keskushallinto