§ 89 Varastoalueen n. 3,6 ha vuokra-ajan jatkaminen Energiahake Huurinainen Oy:lle tilalla 205-401-1-83 Lahjoitusmaa Lehtovaarantien varressa

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1324

Päätöspäivämäärä

7.10.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa kiinteistöllä 205-401-1-83 Lahjoitusmaa sijaitsevan varastoalueen maanvuokrasopimusta entisin ehdoin Energiahake Huurinainen Oy:lle (y-tunnus: 0870292-0) vuodella siten, että sopimus päättyy 31.12.2021. Asiasta laaditaan erillinen kirjallinen sopimusmuutos.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue