§ 2 Varasto- ja pysäköintialueen maanvuokrasopimuksen jatkaminen 5 vuodella yleisellä alueella 205-18-9906-1 Kylmän Liikennealue

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2019-483

Päätöspäivämäärä

5.3.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki jatkaa varasto- ja pysäköintialueen vuokrasopimusta Konehuolto Seppänen Oy:lle viidellä (5) vuodella alkuperäisen vuokra-ajan päättymisestä siten, että jatkettu vuokra-aika päättyy 31.12.2026.

Muut muutettavat sopimusehdot ovat oheisen maanvuokrasopimusluonnoksen mukaiset.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue