§ 1 Vahingonkorvauspäätös tontin 205-5-********, Lehtikangas) myrskyvahingon osalta

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1520

Päätöspäivämäärä

23.4.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50.

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki korvaa vahingonkorvauslain 1 §:n mukaisen tuottamusvastuun perusteella tontin 205-5-********, Lehtikangas) ja katualueen rajalla tapahtuneen huonokuntoisen koivun kaatumisen seurauksena asianosaisen omaisuudelle aiheutuneet vahingot toteutuneiden korjauskustannusten ja esitettyjen tositteiden mukaisesti. Korvattavaksi tulevat ajoneuvon kohtuulliset kuljetuskustannukset peltikorjaamolle ja takaisin, katon oikaisun peltityöt sekä puolet katon pohjamaalauksen kustannuksista.

Perusteena on kaupungin tuottamus asiassa. Koivu on 2003 vuonna tehdyn sopimuksen perusteella lunastettu kaupungin omistukseen, mutta se on kuitenkin jätetty kaatamatta kadun saneerauksen yhteydessä. Koivua ei ole myöhemminkään kaadettu, vaikka sen kunto on silmämääräisesti arvioiden ollut huono jo vuodesta 2009 saakka.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue