§ 4 Trimble Locus -väestösovelluksen päivitys uuden lapsenhuoltolain mukaiseksi

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-254

Päätöspäivämäärä

27.2.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hankintapäätöksen tekee tulosyksikön päällikkö, kun hankinnan kokonaisarvo on enintään 100 000 €. (Kajaanin kaupungin hallintosääntö 69 a §)

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki hankkii Trimble Solutions Oy:ltä (y-tunnus: 0196634-1) Trimble Locus -väestösovelluksen päivittämisen tarjouksen PAD/2020016 mukaisesti. Hankinta ei korota Locus-järjestelmän ylläpitokustannuksia. Hankinnan kokonaisarvo on 3000,00 (alv 0%) euroa. Hankinta suoritetaan suorahankintana, koska Trimble Solutions Oy:llä on yksinoikeus järjestelmäkoodiin eikä korvaavia ratkaisuja ole tarjolla ilman paikkatietojärjestelmän kokonaiskilpailutusta.

Lisätietoja asiasta antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue