§ 17 Tonttien 205-2-95-(1,2,6,3001 ja 3002) vuokraaminen Sakela Rakennus Oy:lle ja RPK Rakennus Kemppainen Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun

Lataa  Kuuntele 

KAJDno-2020-1264

Päätöspäivämäärä

9.6.2021

Päätöksen tekijä

Kaupungingeodeetti

Päätöksen perustelut

Hallintosääntö § 27, Ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätös 31.5.2017 § 52, Delegointipäätöksen muutos 16.5.2018 § 50

Päätös

Päätän, että Kajaanin kaupunki vuokraa tontit nrot 205-2-95-(1,2,6,3001 ja 3002) Sakela Rakennus Oy:lle ja RPK Rakennus Kemppainen Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun seuraavin ehdoin:

-tontti 205-2-95-1, pinta-ala on 1028 m², rakennusoikeus 700 k-m², vuosivuokra 4781,70 € (indeksiarvolla 1974), vuokra-aika 1.7.2021-31.12.2070.

-tontit 205-2-95-2 ja 205-2-95-3002, pinta-alat 116 m² + 943 m² (maanpintaan projisoitu), rakennusoikeus 105 + 2535 k-m², vuosivuokra 18033,84 € (indeksiarvolla 1974), vuokra-aika 1.7.2021-31.12.2070.

-tontit 205-2-95-6 ja 205-2-95-3001, pinta-alat 1829 m² ja 1194 m² (maanpintaan projisoitu), rakennusoikeus 1550+100 k-m² (peruskiinteistö) + 0 k-m² (peruskiinteistön alapuolinen) , vuosivuokra 683,10 € (indeksiarvolla 1974), vuokra-aika 1.7.2021-31.12.2070.

Vuokrasopimuksen muut ehdot ovat valtuuston hyväksymän asuinkerrostalotontin vuokrasopimuspohjan mukaiset lukuun ottamatta 3D-kiinteistönmuodostuksen vaatimia muutoksia ja velvollisuutta yhteisjärjestelysopimukseen osallistumiseen korttelin 95 tonttien omistajien/haltijoiden kesken. 

Lisätietoja antaa kaupungingeodeetti Jari Säkkinen, puh. 044 4214 112 tai etunimi.sukunimi@kajaani.fi

 

 

Allekirjoitus

Jari Säkkinen, kaupungingeodeetti

Organisaatiotieto

Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue